Najčešća pitanja

Najčešća pitanja i savjeti:

1. Koje je brašno bolje, tip 400 ili tip 500?

Razlika iznedju brašna tip 400 i tip 500 je u količini pepela (organske materije) koja se dobija sagorevanjem odredjene količine brašna (5g). Za tip 400 pepeo iznosi 0,45%, a za tip 500 se kreće od 0,46% do 0,55%. Prostim jezikom rečeno najveća razlika je u nijansi boje. Što je tip brašna „veći“ brašno sadrži veću količinu perifernog dijela zrna, pa je zbog toga i tamije.
Najveća greška, koja se često javlja u praksi, je odredjivanja kvaliteta brašna prema njegovom tipu. Kvalitet pšeničnog brašna, a prema tome i njegova namena zavise isključivo od tehnološkog kvaliteta pšenice koja se koristi u proizvodnji, kao i od tehnološkog postupka mljevenja.

2. Koji tip brašna koristiti za izradu hljeba a koji za pite, bureke i kolače?

Molaris je napravio univerzalno brašno Tip 500 koje je odlično za proizvodnju kako hljeba, tako i za proizvodnju veoma zahtjevnih pekarskih proizvoda (burek, pite, jufke, pizza).
Pšenično brašno Tip 400 koje se karakteriše izrazito bijelom bojom (pepeo ispod 0,40%) i nešto oštrijom granulacijom se takodje preporučuje za izradu zahtjevnijih pekarskih proizvoda, a posebno za proizvodnju finih peciva i kolača.

3. Savjeti za pripremu tijesta

a. Domaći hljeb
b. Tijesto za pizzu