Molaris d.o.o. je privatna firma osnovana 2008. godine. Osnovna djelatnost je proizvodnja mlinskih proizvoda.

POLITIKA KVALITETA I BEZBJEDNOSTI HRANE


U poslovanju nastojimo da:

• Stalnim unapređenjima u svim segmentima proizvodnje postanemo sinonim za mlinske proizvode najvišeg kvaliteta;

• Upravljamo procesima na način koji će omogućiti ispunjenje svih poslovnih ciljeva uz optimalno iskorišćenje resursa i uz stalno zadovoljenje potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana (kupaca, dobavljača, vlasnika i zaposlenih);

• Postignemo visok stepen zadovoljenja potreba kupaca kroz ispunjenje njihovih očekivanja u pogledu kvaliteta, porudžbina, bezbjednosti hrane i usluga;

• Ostvarimo i razvijamo dugročne i korektne odnose sa dobavljačima radi stvaranja zadovoljstva i dodatne vrijednosti za obje strane;

• Obezbjedimo stalne obuke zaposlenih radi kvalitetnijeg obavljanja poslova, njihovog sopstvenog profesionalnog razvoja i zaštite na radu;

• Ispunjavamo najviše zahtjeve svjetskih standarda za kvalitet, bezbjednost hrane i zaštitu životne sredine uz doslednu primjenu domaćeg zakonodavstva;

• Stalnim preispitivanjem sistema upravljanja kvalitetom, bezbjednošću hrane i zaštitom životne sredine utvrdimo mogućnosti za unapređenja i potrebe za izmjenama.

Upoznajte nas kroz fotografije...