Standardi kvaliteta

HACCP I ISO SERTIFIKATI


Molaris d.o.o. posluje u skladu sa zahtjevima standard HACCP I ISO čime je obezbjeđen i garantovan kvalitet proizvoda I usluga na koji se Molaris d.o.o. svojom politikom kvaliteta obavezao.

Kako nam je zadovoljstvo kupaca na prvom mjestu, sve proizvodne i poslovne funkcije kontinuiramo kontrolisemo i unapređujemo.

Cijeli proizvodni proces se zasniva na visokom nivou kontrole kvaliteta u sopstvenoj laboratoriji.